Nowak Wacław

(1924–1976) – artysta fotograf, uhonorowany tytułami Artiste FIAP (AFIAP) oraz Excellence FIAP (EFIAP). Studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej. Po wstąpieniu do Związku Polskich Artystów Fotografików, zrezygnował z zawodu architekta na rzeczy fotografii. Wraz z Wojciechem Plewińskim i Zbigniewem Łagockim założył grupę Domino, zwaną później Grupą Trzech. W latach 1964–1970 prowadził zajęcia z zakresu technologii, historii i teorii fotografii na Wydziale Form Przemysłowych w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie był także współtwórcą pierwszej w Polsce Katedry Fotografii. Zajmował się m.in. fotografią eksperymentalną, portretową, reportażową i krajobrazu. Stworzył wiele serii czarno-białych i kolorowych fotografii z podróży po Polsce i wyjazdów zagranicznych (m.in. Włochy, Paryż, Brazylia). W latach 70. nawiązał współpracę z Polaroid Corporation, która umożliwiła mu stały dostęp do materiałów amerykańskiego producenta. Autor wystaw indywidualnych i współautor kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Współpracował z biurami projektów, wydawnictwami, telewizją, a także z krakowskimi teatrami.