Na wysokiej górze – Krystyna Miłobędzka, Iwona Chmielewska

Na wysokiej górze - Krystyna Miłobędzka, Iwona Chmielewska

Na wysokiej górze – Krystyna Miłobędzka, Iwona Chmielewska