Lodorosty i bluszczary! Książka Roku 2017!

Takie wiadomości do nas dotarły z samego centrum kraju na peryferia! Polska sekcja IBBY oficjalnie ujawniła, że Gosia Herba (ilustracje) i Mikołaj Pasiński (skład i opracowanie graficzne) – za ilustracje i koncepcję graficzną książki  Jerzego Ficowskiego Lodorosty i bluszczary otrzymali wyróżnienie w konkursie Książka Roku 2017! Cieszymy się, gratulujemy i ślemy telegramy z powinszowaniami dla wszystkich nominowanych, wyróżnionych i nagrodzonych!