Orliński Marcin

Poeta, krytyk literacki, redaktor. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Warszawskim i studiów doktoranckich w Instytucie Badań Literackich PAN. Debiutował tomem poetyckim Mumu humu (2006). Później opublikował m.in.: Tętno (2014), Zabiegi (2014) i Środki doraźne (2017). Jego wiersze były tłumaczone na kilka języków (m.in.: angielski, niemiecki, francuski, ukraiński i szwedzki). Jest także autorem książki krytycznoliterackiej Płynne przejścia (2011). Obecnie zastępca redaktor naczelnej w kwartalniku „Przekrój”. Mieszka w Warszawie. (fot. Inka Radomska)