Pakiet dzieci – Ficowski, Piotrowski, Chmielewska, Korczak